Cennik

Wynagrodzenie jakie pobieramy od Państwa za usługi prawne są ustalane indywidualnie z każdym klientem. Zależeć one mogą od następujących czynników:

  • Ilości zleconych spraw
  • Trudności i złożoności zleconych spraw
  • Rodzaju zlecenia i jej terminu wykonania
  • Wartości przedmiotu sprawy

W przypadku udzielania porad prawnych podczas rozmów na umówionych spotkaniach naliczane są jednorazowe opłaty, które są ustalane indywidualnie.

Zależy to od:

  • Długości spotkania
  • Złożoności problemu

Kancelaria korzysta także z następujących systemów rozliczeń:

  • Wynagrodzenie indywidualne - ustalamy wynagrodzenie indywidualnie dla każdej ze zleconych usług
  • Wynagrodzenie ryczałtowe - ustalamy wynagrodzenie stałe w postaci określonej stawki miesięcznej za prowadzenie stałej obsługi prawnej

Podane formy i systemy wynagrodzenia dla Kancelarii nie są sztywnymi ramami. Istnieje możliwość negocjacji. Kancelaria jest również gotowa na przyjęcie wszelkich koncepcji wynagrodzenia proponowanych przez klientów.

W sprawach sądowych podstawą wynagrodzenia dla Kancelarii są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).