blog - Radca prawny Maciej Puk

Blog

Upadłość konsumencka bez majątku dłużnika

2022-12-22

Po kilku miesiącach spowolnienia, znowu zaczyna przybywać bankrutów. Tylko we wrześniu 2022 r. upadłość konsumencką ogłosiło 1520 osób (dane: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej). Ww. liczby nie dziwą już chyba nikogo. Wciąż rosnąca inflacja, horrendalne ceny za media, artykuły pierwszej potrzeby, jedzenie… To nie może się dobrze skończyć dla naszego portfela. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przedstawić […]

Doradca restrukturyzacyjny – charakterystyka zawodu

2022-12-08

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z trudną sytuacją finansową oraz rosnącym zadłużeniem oraz są świadomi, iż czeka ich postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, mogą zadawać sobie pytanie: kim jest i jakie uprawnienia ma doradca restrukturyzacyjny, bowiem to właśnie z tym podmiotem będzie im dane współpracować w procesie oddłużania firmy i majątku. Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Doradca restrukturyzacyjny […]

Na czym polega postępowanie układowe

2022-11-22

Postępowanie układowe to kolejne z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Skierowane jest przedsiębiorców, którzy pozostają ze swoimi kontrahentami w sporach, tzn. nie uznają części roszczeń czy zobowiązań pieniężnych. Dlatego tak ważne jest, by w przypadku podjęcia tematu restrukturyzacji wiedzieć jakie postępowanie będzie najbardziej właściwe w naszej sprawie. Postępowanie układowe Postępowanie układowe, spośród reszty postępowań restrukturyzacyjnych, wyróżnia się […]

Nadzorca i zarządca – charakterystyka zawodów cz. III

2022-11-04

Zarządca Zarządca natomiast ściśle związany jest z postępowaniem sanacyjnym. Podstawową rolą zarządcy jest objęcie zarządem majtek dłużnika, tj. utworzenie masy sanacyjnej. Zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne, majątek dłużnika musi zostać zabezpieczony przed zniszczeniem, ukryciem czy sprzedażą przez dłużnika. Zarządca gwarantuje również zaspokojenie zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Zarządca, w przeciwieństwie do nadzorcy, jest również zobowiązany do […]

Nadzorca i zarządca – charakterystyka zawodów cz. II

2022-10-26

Nadzorca układu Nadzorca układu jest ściśle związany z postępowaniem o zatwierdzenie układu. Wybiera go sam dłużnik, a podstawą pełnienia przez niego funkcji jest umowa zawarta bezpośrednio z dłużnikiem. Ustawodawca nie uregulował formy zawarcia umowy, lecz wydaje się, iż powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej. Należy pamiętać, iż nadzorcą układu może być osoba posiadająca […]

Nadzorca i zarządca – charakterystyka zawodów cz. I

2022-10-19

Sytuacja ekonomiczna w kraju nie rozpieszcza. Wciąż rosnące koszty życiowe, podwyżki za media, paliwo, żywność, galopująca inflacja itd. To wszystko składa się na sytuację, w której przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na ogłoszenie upadłości, bądź restrukturyzację firmy. Podczas restrukturyzacji możemy spotkać się z zawodami nadzorcy sądowego, nadzorcy układu czy zarządcy. Dzisiaj przedstawię Państwu ogólną charakterystykę […]

Upadłość konsumencka a spirala kredytowa

2022-10-19

Możliwości zaciągnięcia pożyczki w parabanku/firmie pożyczkowej są w obecnych czasach wręcz nieograniczone. W niektórych przypadkach udzielany jest on nawet wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Brak weryfikacji zdolności kredytowej – do czego firmy pożyczkowe są obligowane przepisami prawa, ale tego w dużej mierze nie respektują oraz obecny poziom zarobków w połączeniu z rosnącymi kosztami życia powoduje, […]

Przyśpieszone postępowanie układowe

2022-10-10

Postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym z rozwiązań, aby zapobiec upadłości. Dzisiaj przedstawię Państwu kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, tj. przyspieszone postępowanie układowe. Charakterystyka przyśpieszonego postępowania układowego Przyspieszone postępowanie układowe, w przeciwieństwie do postępowania o zatwierdzenie układu (które zostało opisane w ostatnim wpisie), wyróżnia się sformalizowanym trybem postępowania, bowiem ma ono charakter postępowania sądowego. Opisywane postępowanie jest […]

Wymogi formalne wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego

2022-10-10

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać: imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo […]

Postępowanie o zatwierdzenie układu

2022-09-26

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), które to posiada najbardziej prywatny charakter ze wszystkich postępowań. Omawiane w poprzednim wpisie postępowania restrukturyzacyjne umożliwiają przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością na restrukturyzację zadłużenia w drodze układu z wierzycielami. A więc czym wyróżnia się […]

Prawo restrukturyzacyjne – zarys ogólny

2022-09-13

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu ogólny zarys prawa restrukturyzacyjnego, które zostało uregulowane ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Co do zasady prawo restrukturyzacyjne reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych. Celem prawa restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, która niepożądana jest […]

Wniosek o upadłość konsumencką

2022-09-08

Statystyki dowodzą, iż coraz więcej osób korzysta z upadłości konsumenckiej. Kluczem do potencjalnego oddłużenia się niewątpliwie jest poprawnie i sensownie przygotowany wniosek o upadłość konsumencką. Co składa się na kompletny wniosek? Elementy wniosku Każdy wniosek o ogłoszenie upadłości, zgodnie z ustawą – prawo upadłościowe, powinien zawierać: 1) oznaczenie konsumenta, tj.: jego imię i nazwisko, PESEL, […]