Prawo rodzinne, spadkowe i cywilne - Kancelaria Poznań - Radca prawny Maciej Puk

Zakres pomocy prawnej

Nasze specjalizacje:

Antywindykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Puk prowadzi szereg czynności mających na celu poprawę sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Specjalizujemy się w reprezentowaniu dłużnika w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Analizujemy każdą sprawę w taki sposób, by wykorzystać błędy w postępowaniu wierzycieli na korzyść dłużnika. W sposób szczególny zajmujemy się obroną dłużnika przez firmami pożyczkowymi, parabankami, firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi.

Więcej

Oddłużania

Jeśli nie są Państwo w stanie uregulować zalegających należności finansowych, warto przeprowadzić oddłużanie. Sprawdzimy, czy wezwanie do zapłaty jest uzasadnione i czy istnieją podstawy, aby się od niego odwołać. Tego rodzaju antywindykacja możliwa jest zarówno w odniesieniu do osób prywatnych, jak i firm.

Restrukturyzacja długów

Zarówno osobom prywatnym, jak i podmiotom gospodarczym oferujemy pomoc w oddłużaniu, tj. restrukturyzację długów. Dążymy w imieniu klienta do zmiany warunków zobowiązania w sposób polubowny poprzez negocjacje z wierzycielami. Negocjacje te prowadzimy na etapie przedsądowym, ale również na etapie sądowym, gdzie celem jest uzyskanie wyroku ze spłatą roszczenia w ratach. Pomagamy również w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i to zarówno dla przedsiębiorców jak i dla konsumentów. Jesteśmy z dłużnikiem przez cały proces, w tym również bierzemy udział w rozprawach sądowych i spotkaniach z wierzycielami koniecznymi w postępowaniu upadłościowym.

Więcej

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka ogłoszona zostaje wtedy, gdy dana osoba fizyczna, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest w stanie samodzielnie wywiązać się z posiadanych zobowiązań finansowych. Wszczęcie postępowania sądowego odbywa się na wniosek dłużnika, a ogłoszenie upadłości może zostać obwieszczone przez sąd rejonowy.

Więcej

Rozwody

Rozpad związku małżeńskiego to ciężki okres zarówno dla samych rozstających się partnerów, jak i ich rodzin. Staramy się więc przeprowadzać rozwody profesjonalnie, a zarazem wykazując zrozumienie dla przeżywanych emocji. Opracowujemy potrzebne wnioski dowodowe, bierzemy udział w sprawach sądowych, staramy się o sprawiedliwy podział majątku i nie tylko.

Więcej

Podział majątku

Proces rozwodowy nie jest sprawą łatwą i przyjemną. Kancelaria pomaga przejść ten trudny czas, zapewnia osobiste uczestnictwo radcy prawnego Macieja Puk w rozprawach, konsultacje i wsparcie przez cały okres trwania procesu. W trakcie procesu lub po jego zakończeniu zapewniamy doradztwo i reprezentowanie przy sprawach związanych z podziałem majątku zgromadzonego wspólnie podczas trwania związku małżeńskiego.

Więcej

Spadki

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Puk od wielu lat oferuje swoim klientom profesjonalne wsparcie z zakresu różnych gałęzi prawa. Wśród z nich znalazło się również prawo spadkowe. Nasze usługi dedykujemy zarówno wnioskodawcom, jak i powodom oraz osobom pozwanym.

Więcej

Prawo bankowe

Obowiązujące przepisy nakładają na banki wysokie standardy obsługi, często jednak dochodzi do różnych nieprawidłowości, jak: niedozwolone postanowienia umowne czy bezpodstawne zmiany oprocentowania. Dodatkowo banki często „zapominają” poinformować klientów o możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przed wypowiedzeniem kredytu (szczegóły w zakładce aktualności). Dobrze też wiedzieć, jakie uprawnienia mają fundusze sekurytyzacyjne, które kupują długi kredytowe od banków. Dobrze też jest sprawdzić, czy twoja umowa kredytowa we frankach (CHF) zawiera klauzule wymagane przez ustawę o kredycie konsumenckim. Dzięki wieloletnim doświadczeniu w pracy z bankami, konsultacja z nami jest rozsądnym i odpowiednim krokiem do pozytywnego rozwiązania Twojej sprawy.

I wiele innych!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!