Prawo rodzinne – Poznań - Radca prawny Maciej Puk

Prawo rodzinne – Poznań

Rozwód

Kancelaria oferuje w Poznaniu kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw o rozwód, na każdym etapie sprawy. Prawo rodzinne to nasza specjalność, dlatego profesjonalnie przygotowujemy pozew o rozwód w Poznaniu i nie tylko, lub jeśli to nasz Klient jest stroną pozwaną – odpowiedź na pozew. Reprezentujemy Klienta w sądzie, sporządzamy w imieniu klienta pisma procesowe.

W zależności od potrzeb Klienta, Kancelaria oferuje współpracę z psychologiem, doradcą finansowym, bądź detektywem. Zbieramy dokładny wywiad od Klienta, ustalmy jakie wnioski dowodowe w sprawie należy zgłosić, a w szczególności w takich kwestiach jak: orzeczenie rozwodu z winą, czy orzeczenie rozwodu bez ustalania winy i jakie są tego konsekwencje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem. Klient jest na bieżąco informowany o stanie sprawy oraz o terminach posiedzeń. Konsekwencją rozwodu jest podział majątku. Doradzamy Klientowi również w tym zakresie, jak i wszelkich innych aspektach obejmujących prawo rodzinne. Rozumiemy, że podział firmy, spłata kredytu po rozwodzie są często najtrudniejszym etapem sprawy. Współpracujemy z notariuszami oraz doradcą finansowym.

obrączki prawo rodzinne
unieważnienie umowy

Rozwód czy separacja?

W zależności od stanu faktycznego i potrzeb Klienta doradzamy, czy w sprawie złożyć wniosek o separację czy pozew o rozwód, tłumaczymy różnice i konsekwencje. Jest to niezwykle ważna decyzja życiowa, dlatego należy dokładnie ją przemyśleć i uwzględnić każdy jej aspekt. Dobro naszych klientów jest dla nas najważniejsze.

Alimenty

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw o alimenty oraz w wielu innych aspektach obejmujących szeroko rozumiane prawo rodzinne. W zależności od stanu faktycznego są to sprawy o ustalenie alimentów, a także ich podwyższenie, obniżenie lub uchylenie. W ramach wywiadu ustalamy dokładne potrzeby osób uprawnionych do renty alimentacyjnej, możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Pomagamy sporządzić pozew, jak również skompletować niezbędne dokumenty do sprawy. Koszty utrzymania dziecka zmieniają się – inne będą potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym, studenta. Doradzamy jak wyliczyć i udokumentować koszty stałe, krótkookresowe oraz długookresowe. Do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych z Poznania.

Władza rodzicielska

Doradzamy i prowadzimy sprawy związane z powierzeniem, ograniczeniem lub całkowitym pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Staramy się znaleźć możliwie jak najbardziej optymalne wyjście z tej niełatwej sytuacji.

Kontakty

Kancelaria pomaga w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, doradzamy jak uregulować odwiedziny, spotkania z dzieckiem, zabieranie go poza miejsce jego stałego pobytu. W zależności od potrzeb dziecka i rodzica oraz stanu faktycznego sprawy, sporządzamy wniosek o zmianę dotychczasowego rozstrzygnięcia sądu. Wiemy, że są to trudne sprawy, które wyzwalają wiele emocji, często sąd korzysta z opinii biegłego.

rodzic opieka
dokumenty kancelaria radcy prawnego

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

W ramach naszych usług przygotowujemy i składamy wniosek o ubezwłasnowolnienie w Poznaniu. W ten sposób odbiera się lub ogranicza zdolności do czynności prawnych danej osoby. Często jest to konieczne, gdy mamy do czynienia z poważnymi schorzeniami natury psychicznej, niedorozwojem umysłowym, a także narkomanią, alkoholizmem i innymi zaburzeniami. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego, przypisywana jest opieka. Jeśli osoba jest jeszcze niepełnoletnia, pozostaje natomiast pod władzą rodzicielską.

Telefon do Kancelarii (dni robocze od 9 do 17):
61-850-17-18 lub 601-703-237